Sociální sítě:
Kniha známe se celé věky
Autor: Andrea Homolová

Známe secelé věky

Revoluční příručka všech partnerských vztahů, včetně těch osudových.

* V ceně knihy má prvních 100 zájemců možnost zadat text do objednávky, který autorka osobně vepíše do zakoupené knihy. Získáváte tak zajímavý originál!

Pár čísel o autorce

Prodaných knih

78252

Počet vypitých káv

579

Počet vydaných stran

1862

Hodin práce na poslední knize

2321

image description
image description
Autor: Andrea Homolová

Známe secelé věky

image description
O knize

Krátký popis

R evoluční příručka všech partnerských vztahů, včetně těch osudových. Najdete zde naprosto přelomové skutečnosti a informace týkající se vztahů, fakta, která dosud nejsou známa řadové psychologii, ani sociologickým vědám, a dosud nebyla v těchto souvislostech nikdy zveřejněna. Jedná se nejen o poslední převratné výsledky špičkové světové vědy - např. z oborů neurokardiologie, neurovědy, epigenetiky, genetiky, fyziky a biofyziky, ale i o data stažená z portálů Nejvyššího Zdroje, na který se autorka umí napojit. Všechny tyto informace úzce souvisejí s tématem vztahů nebo se jich nějak dotýkají. Tato kniha vám odpoví na všechny vaše otázky na téma partnerství, na které jste dosud hledali odpovědi, ale nenalezli je. I přes tak vážné téma, jakým vztahy jsou a zpracování, které proniká hluboko pod povrch věcí, je kniha napsaná srozumitelným a čtivým stylem, který v čtenáři vyvolá nejen zvědavost a současně i napětí, jak se budou souvislosti odvíjet dál, ale který jej i pobaví. Tato kniha změní váš život a díky tomu i kvalitu vašich vztahů. K lepšímu!

Popis témat knihy

Kniha je novodobým zasvěcením, a to nejen na úrovni vztahů. Získáte díky ní hluboké poznání a proniknete k fascinujícím souvislostem. Tady najdete okruh témat, kterými se zabývá.

Nečtete rádi tlusté knihy?Žádný problém.

Téma vztahů vás zajímá, ale nesnášíte tlusté knihy? Kratší verze knihy je určena všem, kteří se děsí knihy tlustší nad 250 stran. A těm, kteří chtějí mít knihu po ruce a číst si v jejích hlavních myšlenkách a výrocích, které rozšiřují vědomí, zvedají vibraci a propojují člověka s jeho Vyšším Já a se Zdrojem. Zaprvé tak načerpáte velmi rychle energii a zadruhé překonáte emoční propad do špatné nálady nebo jakoukoli krizi. Plná verze zahrnuje všechny detailní souvislosti, vhledy a vysvětlení ke každému tématu. Zkrácená verze obsahuje základní fakta. Nese název Osudové vztahy – Myšlenky srdce.

image description

Časté otázky

Protože se jedná o výjimečnou knihu, napadá vás možná spousta otázek. Tady na ty nejčastější najdete odpovědi.

image descrtiption

1. Co doporučují ti, kteří už knihu četli?

Pokud vás kniha opravdu zaujme, pak je ideální pořídit si obě knihy. Plnou verzi, abyste pronikli do všech souvislostí vztahů a zkrácenou verzi jako zdroj své energie a cestu ke spojení se svým Vyšší Já a Zdrojem či jako nástroj ke zklidnění a uvolnění. Kniha působí podobně jako poslech Abrahama a Esther Hicks nebo jako čtení afirmací Louise Hay. My pro vás připravíme zvýhodněnou cenu, abyste nemuseli nést plnou cenu obou knih.

2. Čím je tato kniha výjimečná?

Tato kniha je výjimečná z několika důvodů. Zaprvé v ní najdete informace o posledních průlomech světové vědy na úrovni výzkumů člověka a jeho uzpůsobení v oborech neurokardiologie, epigenetiky, genetiky, neurovědy, fyziky a biofyziky, které zcela proměňují vnímání nejen člověka samotného a jeho vztahů, ale života vůbec. Zadruhé jsou v ní poprvé veřejně prezentovány skutečnosti a souvislosti z tajných duchovních věd, které byly dosud širšímu publiku odpírány. A zatřetí je výjimečná syntézou obou pramenů poznání, díky němuž dochází při čtení k zásadnímu rozšíření vědomí čtenáře. Tato kniha nejen zprostředkovává informace, ale její silné morfické pole současně pracuje s energetickým polem čtenáře a zásadně ho pozvedá.

3. Čím tato kniha není?

V této knize nejde o romantické úvahy či dokonce snění. Jde o čistě vědeckou odbornou knihu na vážné téma, i přesto, že je psána čtivým a poutavým stylem.

4. Co když při čtení této knihy nebudu žádné pozitivní pocity prožívat?

Pokud nepociťujete při čtení této knihy vnitřní zklidnění, vnitřní mír či blaho, pak to může znamenat, že nejste buď dostatečně soustředění, nebo se dosud neumíte spojit se svým Vyšším Já. Pokud vás kniha fascinuje, pak je vyloučena možnost, že by bylo vaše Vyšší Já příliš slabé.

5. Co mi tato kniha přinese?

Na prvním místě v ní najdete odpovědi na všechny otázky na téma vztahů, které vás kdy v životě napadly. A pokud v ní na svoji otázku odpověď nenajdete, pak ji můžete položit autorce na facebooku nebo v osobním emailu. Zadruhé, poznání, které v knize čtenář získá, přinese zásadní průlom v jeho pohledu na vztahy a v jejich chápání, a na život vůbec. Tento posun ve vědomí pozmění i jeho vzorce myšlení, a na základě toho se začne proměňovat i jeho chování. To za všech okolností povede ke zvýšení kvality jeho vztahů. Podobně jako když se ocitnete v neznámém terénu, kde bloudíte a motáte se v kruhu. Ve chvíli, kdy dostanete mapu a zorientujete se, tj. zjistíte, kde se nacházíte a jaké máte možnosti, dynamika vaše pohybu se naprosto promění. Najednou víte, kde jste, znáte cestu, víte, jaké možnosti na cestě máte např. vzhledem k odpočinku a občerstvení, případně jaké překážky budete muset překonat. Přesně tak to funguje s touto knihou a vaší orientací ve vašem partnerském vztahu i ve vztazích ostatních.

6. Co se se mnou stane, po přečtení této knihy?

Jste-li připraveni k posunu ve svém vývoji, pak po přečtení této knihy prožijete doslova průlom ve vědomí, což znamená, že začnete život, a tedy i vztahy, vnímat i chápat zcela novým způsobem. „Konečně chápu!" ... budou vaše slova po jejím přečtení. Pokud tento průlom vědomí nezažijete, pak se v každém případě rozšíří vaše horizonty vnímání. Je zcela na vás, do jaké míry budete při čtení knihy otevření a dovolíte její energii, aby prostoupila vaše energetické pole a provedla ve vás upgrade na vyšší vývojový stupeň. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je být zcela otevřený. Nic víc. Jste-li alespoň průměrně vnímaví, pak je jisté, že po jejím přečtení se ve vás spustí menší či větší změny, které povedou ke zlepšení celkové kvality vašeho života.

Ukázka knihy

Kniha vás zaujala a nemůžete se dočkat, až si ji otevřete a konečně dostanete odpovědi na své otázky na téma vztahů? Zatím se můžete podívat na pár ukázkových stránek právě zde.

Recenze od čtenářů

Všichni, kteří knihu dosud četli, se shodují na tom, že se jedná o průlomový pohled nejen na vztahy, ale na život sám. Nešetří superlativy a nadšením. I vy se s námi můžete o své pocity a zážitky při jejím čtení podělit!

image description
O autorce

Andrea Homolová

Andrea Homolová studovala moderní filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Přes 15 let pracovala jako profesionální tlumočnice a překladatelka. Během té doby přeložila více než 20 knih s duchovní tématikou. Od mala je spojena s duchovním světem a má přístup k hlubokému poznání Světa. Už jako dítě byla schopna se napojovat na druhé a číst v nich. Když měla pocit, že už přeložila dost knih, napsala vlastní. Jejím koníčkem je i astrologie, a tak se zrodila její první bestsellerová kniha, zábavně pojaté povídání o 12 astro-znameních, knížka Všechno o 12 znameních, se závratným počtem 75.000 prodaných výtisků. Po pár letech následovala podobně úspěšná kniha Všechno o vašem dítěti. Už přes 14 let se věnuje práci s klienty. V posledních 5 letech studuje v USA nové metody práce s vědomím, a to např. techniky jako NLP (neuro-lingvistického programování), EFT, techniky energetické medicíny, práci s emocemi, s morfickými poli, kterých při práci s klienty využívá. Pomáhá lidem zvládat náročná životní období, krize a konflikty, vnitřní i vnější, vede je v osobním vývoji. Učí je rozpoznat vlastní vnitřní sílu a postavit se do ní, učí je, aby se naučili využívat svých vlastních darů a zdrojů, aby byli schopni být sami sebou a žít svůj život naplno.

Sledujte mě:

Další knihy

Andrea Homolová psaní knih doslova miluje. Připravuje pro své čtenáře další přitažlivé tituly, o kterých vás budeme informovat. Tady si můžete vybrat zatím z těch realizovaných.


Pokud máte zájem i o další knihy Andrey Homolové, zveme vás do jejího E-SHOPU →

Máte otázky?

Napište nám...